[SOLVED] SSL certificate completly free Ubuntu Apache. SSL certifikát Zdarma a funkční za pár minut Ubuntu Apache

Návod je pro zavedení a nainstalování kořenových certifikátů Let’s Encrypt v systému Ubuntu na web serveru Apache

Telegraficky:

Instalace

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install python-certbot-apache

Zavedení: zeptá se na mail pro komunikaci, seznam domén na které chcete aplikovat a zavede samotné certifikáty do praxe
$ sudo certbot --apache

Každé tři měsíce certifikát expiruje, stačí obnovit tímto (nebo nastavit do cronu)
$ sudo certbot renew --dry-run

Když mě budete chtít podpořit, učiňte tak pod článkem tlačítkem donate, děkuji.

English version super telegraph version, just copy to terminal this:

Installation:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install python-certbot-apache

Run in apache webserver:

$ sudo certbot --apache

Every three months certificate just expire, you must only past this to regenerate new certificate:

$ sudo certbot renew --dry-run

When you want, you can donate me with Paypal:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *