[SOLVED] Do you want to run XXX.sh, or display its contents? Chcete spustit XXX.sh, nebo zobrazit jeho obsah?

Návod je pro Ubuntu Mate 18.04.

Spustit Caja
Editace -> Nastavení -> Karta „Chování“ > Zaškrtnout požadovanou volbu v sekci „Spustitelné textové soubory“ -> Potvrdit
A je to.

Když budete chtít můžete mě podpořit přes PayPal tlačítkem pod článkem, děkuji

Run the Caja
Edit -> Settings -> card „Behavior“ -> Mark the point of interest in section „Executable Text Files“ -> Save & Exit
That’s it all.

When you want you can support me with donate by PayPal: